NEW Check out our  REPL and our  Open Source Code-Generators

Investitorii noștri

Programul European

teleportHQ este cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanțare nr. 100/16.08.2017, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014–2020, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acţiunea 2.2.1 – Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității și dezvoltarea membrilor parteneriatului prin realizarea unui produs software cu aplicabilitate în diferite sectoare economice pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Titlul proiectului

Dezvoltarea produsului TIC teleportHQ, instrument de prototipare, design vizual și generator de cod cu aplicabilitate în sectoarele industrii creative, sănătate și TIC pentru integrarea pe verticală a soluțiilor TIC.

Perioda de desfășurare

teleportHQ a fost lansat în 16 August 2017, se implementează în Cluj-Napoca, pe o durată de 24 luni. Rezultatul proiectului va fi reprezentat de un produs TIC inovativ realizat până la finalul perioadei de implementare.

Parteneri

Proiectul este propus de un parteneriat constituit din Evo Forge și CoreBuild, membri ai clusterului iTech Transilvania by ARIES Transilvania, cu scopul de a facilita trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare, în contextul în care majoritatea activităților economice și sociale includ elemente TIC, care contribuie în mod decisiv la creșterea competitivității, la îmbunătațirea calității vieții și la mobilizarea potențialului de dezvoltare în ansamblu.

Valoarea proiectului

Valoarea totală (defalcată în contribuție UE si națională): 4.524.459.54 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 3.208.791,77 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 566.257,37 lei.

Obiective specifice

Obiectivul specific principal pe care proiectul doreste sa îl atingă este dezvoltarea unui intrument care să permită persoanelor non-tehnice (analiști, designeri) să creeze designul vizual (prin funcționalităîi de tipul drag and drop, panouri de personalizare) unei soluții software, iar prin crearea acesteia să se genereze automat codul aferent interfeței utilizator pentru aplicatii web si/sau mobile.

Alte obiective specifice ar fi:

- consolidarea capacității de cercetare industrială a companiilor partenere și diseminarea pe scara largă a rezultatelor, pană la finalul proiectului
- realizarea și punerea pe piață a unui produs TIC inovativ cu aplicabilitate in diverse sectoare economice, pană la finalizarea proiectului
- creșterea notorietății produsului TIC realizat și stimularea interesului potențialilor beneficiari pe parcursul implementării proiectului
- creșterea interacțiunii cu organizațiile membre din interiorul clusterului și cu alți actori interesați, în vederea optimizării colaborării și a integrării produsului către piața, pe parcursul derularii proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeana, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.